Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole - rok 2006

 • Kontrola Opolskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Opolu przeprowadzona w dniu 06.03.2006r. w zakresie organizacji  przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski.
   
 • Kontrola  Problemowa Archiwum Państwowego w Opolu  przeprowadzona w dniu 14.07.2006r.w zakresie kompletności i uporządkowania materiałów archiwalnych w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Tarnów Opolski
   
 • Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przeprowadzona w dniu 18.08.2006r. w zakresie wydawania decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim.
   
 • Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przeprowadzona w dniu 18.08.2006r.w zakresie działalności i realizacji obowiązków Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim
   
 •  Kontrola Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu przeprowadzona w dniu 08.09.2006r. w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR.
   
 • Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu przeprowadzona w dniu 04.09.2006r. w zakresie wyjaśnienia błędów w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych za okres od 1999 do 2006r.
   
 • Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przeprowadzona w dniu 14.12.2006r.w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

   Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6 
Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2019
  przez: Joanna Gebauer
 • opublikowano:
  08-11-2019 12:54
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  08-11-2019 12:55
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Tarnów Opolski
  odwiedzin: 133
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: