Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole - rok 2012

ROK 2012

 • Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przeprowadzona w dniu 23.01.2012r w zakresie zgodności realizacji projektu o dofinansowanie.
   
 • Kontrola Archiwum Państwowego w Opolu przeprowadzona w dniu 30.03.2012r - kontrola ogólna archiwum zakładowego Urzędu Gminy.
 • Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przeprowadzona
  w dniu 14.05.2012r do 6.06.2012r w zakresie prawidłowości realizacji dochodów budżetu państwa w latach 2010r i 2011r
 • Kontrola Wojewody Opolskiego przeprowadzona w dniu 20.06.2012r
  w zakresie zadań obronnych. 
   
 • Kontrola Starostwo Powiatowe w Opolu Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadzona w dniu 26.06.2012r. w zakresie 
  -organizacyjno-prawnym
  -planowania i ratownictwa
  -wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania
  -szkolenia i upowszechnienia problematyki ochrony ludności 
  -zabezpieczenia logistycznego
  -planu OC
   
 • Kontrola Państwowa Inspekcja Pracy w dniach 3,4,5.10.2012r. 
  w zakresie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
   
 • Kontrola Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
  w dniu 9.11.2012r. w zakresie:
  - prawidłowości sporządzania aktów urodzeń 
  - prawidłowości sporządzania aktów małżeństw
  - prawidłowość sporządzania aktów zgonów
  - prawidłowość kompletowania dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania aktów starnu cywilnego
   
 • Kontrola Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
  w dniu 9.11.2012r. w zakresie:
  - prawidłowość przechowywania ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych
  - zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich
  - wyposażenie pomieszczenia, w którym są przechowywane księgi stanu cywilnego w odpowiedni sprzęt oraz urządzenia
   
 • Kontrola Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w dniu 9.11.2012r. w zakresie:
  - sprawdzenie podstaw prawnych decyzji o zmianie imienia i nazwiska
  - weryfikacja dowodów zgromadzonych w sprawach
  - weryfikacja przekazania informacji o dokonanej zmianie do właściwych organów 
  -terminowość wydawania decyzji
  -terminowość przekazywania informacji o dokonanych zmianach
   
  Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6