Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole - rok 2015

ROK 2015
 

 • Kontrola Samorządu Województwa Opolskiego w dniu 10.02.2015r realizacji operacji pn.:Utwardzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa" i "Budowa siłowni zewnętrznej  alternatywnego miejsca spotkań i wypoczynku w miejscowości Miedziana"
  - Protokół z kontroli Samorządu Województwa Opolskiego z dnia 10.02.2015.pdf
   
 • Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przeprowadzona w dniach od 23.03.2015r do 29.05.2015r w zakresie gospodarki finansowej za 2014r oraz wybranych zagadnień za lata 2011r - 2013r i 2015r
  - Protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30.07.2015r.pdf
   
 • Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dniu 24.03.2015r realizacji operacji pn.:Siłownia zewnętrzna - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji miejscowości Przywory.
   
 • Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dniu 02.04.2015 do 03.04.2015r projektu pn.: "Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Op. wraz z budową odcinka kanalizacji na ulicy Zapłotnej w Kosorowicach"
   
 • Kontrola Archiwum Państwowego w Opolu w dniu 10.04.2015r dot. Archiwum zakładowego Urzędu Gminy
   - Protokół z kontroli Archiwum Zakładowego z dnia 10.04.2015.pdf
   
 • Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu od dnia 13.04.2015r do 04.05.2015r dot. prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej.

 

Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6

Metryczka
 • wytworzono:
  31-12-2015
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  08-11-2019 13:20
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  08-11-2019 13:20
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Tarnów Opolski
  odwiedzin: 119
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: