Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na XI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 września 2019 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V.45.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.207.09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30.04.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej w miejscowości Nakło.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji rozpatrzenia skargi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Nakło.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Wrzosowej w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Tulipanowej w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Leszczynowej w miejscowości Miedziana.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Opolskie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tarnów Opolski na lata 2019-2021.pdf

PDFGminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Tarnów Opolski na lata 2019-2021.pdf