Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Nr III z dnia 20 grudnia 2018 r.

PDFUchwała.III.15.2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała.III.16.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok.pdf

PDFUchwała.III.17.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała.III.18.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFUchwała.III.19.2018 w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków.pdf

PDFUchwała.III.20.2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na drogach.pdf

PDFUchwała.III.21.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywory -2.pdf

PDFUchwała.III.22.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kąty Opolskie.pdf

PDFUchwała.III.23.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Przywory.pdf

PDFUchwała.III.24.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Miedziana.pdf

PDFUchwała.III.25.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kosorowice.pdf

PDFUchwała.III.26.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała.III.27.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Nakło.pdf

PDFUchwała.III.28.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Raszowa.pdf

PDFUchwała.III.29.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Walidrogi.pdf

PDFUchwała.III.30.2018. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.pdf

PDFUchwała.III.31.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania osób objętych programem.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-12-2018
  przez: Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  09-11-2019 15:53
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  10-11-2019 17:23
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Rada Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 181
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: