Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Nr IX z dnia 24 czerwca 2019 r.

PDFUchwała.IX.73.2019 w przedmiocie zmiany uchwały NR XLVII.369.2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz.pdf

PDFUchwała.IX.72.2019.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia granic ich obwodów.pdf

PDFUchwała.IX.71.2019. uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała.IX.70.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola.pdf

PDFUchwała.IX.69.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.pdf

PDFUchwała.IX.68.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała.IX.67.2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.pdf

PDFUchwała.IX.66.2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2018.pdf

PDFUchwała.IX.65.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  24-06-2019
  przez: Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  09-11-2019 16:24
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  09-11-2019 16:27
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Rada Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 190
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: