Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Nr XI z dnia 20 września 2019 r.

PDFUchwała.XI.92.2019 zmiany uchwały nr V.45.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiociew poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa- określenia inkasentów.pdf
PDFUchwała.XI.91.2019 w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia skargi.pdf
PDFUchwała.XI.90.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Opolskie.pdf
PDFUchwała.XI.89.2019 w sprawie przedłużenia ulicy Leszczynowej w miejscowości Miedziana.pdf
PDFUchwała.XI.88.2019 w sprawie przedłużenia ulicy Wrzosowej w miejscowości Tarnów Opolski.pdf
PDFUchwała.XI.87.2019 w sprawie przedłużenia ulicy Tulipanowej w miejscowości Tarnów Opolski.pdf
PDFUchwała.XI.86.2019 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tarnów Opolski na lata 2019 -2021.pdf
PDFUchwała.XI.85.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim.pdf
PDFUchwała.XI.84.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.207.09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia 30.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków dla nauczycieli.pdf
PDFUchwała.XI.83.2019. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski.pdf
PDFUchwała.XI.82.2019. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski.pdf
PDFUchwała.XI.81.2019 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Tarnów Opolski.pdf
PDFUchwała.XI.80.2019. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.pdf
PDFUchwała.XI.79.2019. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej w miejscowości Nakło.pdf
PDFUchwała.XI.78.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Nakło.pdf
PDFUchwała.XI.77.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.pdf
PDFUchwała.XI.76.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2019
  przez: Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  09-11-2019 16:32
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  09-11-2019 16:35
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Rada Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 193
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: