Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XLIV z dnia 26 kwietnia 2018 r.

PDFUchwała Nr XLIV.343.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory 2.pdf

PDFUchwała Nr XLIV.342.2018 w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice.pdf

PDFUchwała Nr XLIV.341.2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wym.pdf

PDFUchwała Nr XLIV.340.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publiczn.pdf

PDFUchwała Nr XLIV.339.2018 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich poprzez zmianę siedziby oddziału przedszkolnego.pdf

PDFUchwała Nr XLIV.338.2018-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-odstapienie-od-obowiazku-trybu-przetargowego-i-zawarcia-umowy-najmu-lokalu-uzytkowego.pdf

PDFUchwała Nr XLIV.337.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała Nr XLIV.336.2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole.pdf

PDFUchwąła Nr XLIV.335.2018 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy ul. Kościelnej Nr 105069 O w miejscowości Nakło.pdf

PDFUchwała Nr XLIV.334.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFUchwała Nr XLIV.333.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf