Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Nr XLVI z dnia 26 czerwca 2018 r.

PDFUchwała nr XLVI.359.2018w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV.340.2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r..pdf

PDFUchwała nr XLVI.358.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych.pdf

PDFUchwała nr XLVI.357.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała nr XLVI.356.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Nakło.pdf

PDFUchwała nr XLVI.355.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Kąty Opolskie.pdf

PDFUchwała nr XLVI.354.2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2022.pdf

PDFUchwała nr XLVI.353.2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała nr XLVI.352.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów Opolski..pdf

PDFUchwała nr XLVI.350.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFUchwała nr XLVI.351.2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf

PDFUchwała nr XLVI.349.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XLVI.348.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2017.pdf

PDFUchwała nr XLVI.347.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-06-2018
  przez: Przewodniczący Rday Gminy
 • opublikowano:
  10-11-2019 12:40
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  10-11-2019 12:44
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Rada Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 255
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: