Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XLVI z dnia 26 czerwca 2018 r.

PDFUchwała nr XLVI.359.2018w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV.340.2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r..pdf

PDFUchwała nr XLVI.358.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych.pdf

PDFUchwała nr XLVI.357.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała nr XLVI.356.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Nakło.pdf

PDFUchwała nr XLVI.355.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Kąty Opolskie.pdf

PDFUchwała nr XLVI.354.2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2022.pdf

PDFUchwała nr XLVI.353.2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała nr XLVI.352.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów Opolski..pdf

PDFUchwała nr XLVI.350.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFUchwała nr XLVI.351.2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf

PDFUchwała nr XLVI.349.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XLVI.348.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2017.pdf

PDFUchwała nr XLVI.347.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf