Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Nr XLVII z dnia 26 lipca 2018 r.

PDFUchwała nr XLVII.360.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XLVII 361.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFUchwała nr XLVII.362.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Kosorowice.pdf

PDFUchwała nr XLVII.363.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała nr XLVII.364.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Nakło.pdf

PDFUchwała nr XLVII.365.2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.pdf

PDFUchwała nr XLVII.366.2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Op..pdf

PDFUchwała nr XLVII.367.2018 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkoli i oddz. przedszkolnych w publicznych szkołach.pdf

PDFUchwała nr XLVII.368.2018 w przedmiocie uchylenia uchwały nr XLVI.358.2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf

PDFUchwała nr XLVII.369.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf

PDFUchwała nr XLVII.370.2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tarnów Opolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-07-2018
  przez: Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  10-11-2019 12:46
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  10-11-2019 12:53
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Rada Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 289
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: