Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XXXI z dnia 20 marca 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXI-225-2017 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie -2.pdf
PDFUZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXI-225-2017 -plan zagosp. Kąty Opolskie 2.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-226-2017 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana – 2..pdf
PDFUZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXI-226-2017 -plan zagosp. Miedziana 2.pdf

PDFUchwała nr XXXI-227-2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-228-2017 w sprawie zmiany statutu GOK.pdf

PDFUchwała nr XXXI-229-2017 w sprawie zgody na przekazanie nieruchomosci na rzecz GOK.pdf

PDFUchwała nr XXXI-230-2017 w sprawie zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-231-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

PDFUchwała nr XXXI-232-2017 w sprawie kryteriów na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli.pdf

PDFUchwała nr XXXI-233 -2017 w sprawie kryterió rekrutacji do publicznych szkół podstawowych.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-234-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXXI-235-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.pdf

PDFUchwała nr XXXI-236-2017 w sprawie funduszu sołeckiego.pdf

PDFUchwała nr XXXI-237-2017 w przedmiocie zmiany uchwały dot. diet radnych.pdf

PDFUchwała nr XXXI-238-2017 w przedmiocie zmiany uchwały dot. diet sołtysów.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-239-2017 w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi Pana S.N..pdf

PDFUchwała nr XXXI-240-2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.pdf