Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XXXIV z dnia 26 czerwca 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXIV-268-2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-267-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Ge. Zawadzkiego na ulicę Tarnowską w Przyworach.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-266-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Fornalskiej na ulicę Krótką w Kątach Op.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-265-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Ge. Świerczewskiego na Wapienniczą w Tarnowie Op.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-264-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen. Zawadzkiego na Słoneczną w Tarbowie Op..pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-263-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca na ulicę Lipcową w Tarnowie Op..pdfPDFUchwała Nr XXXIV-262-2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospododarowania przestrzennego wsi Przywory - 2.pdf
PDFUzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV-262-2017 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego-Przywory 2.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-261-2017 w sprawie zmiany uchwały dot. służebności dla PKP.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-260-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierzawy.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-259-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę zadań Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-258-2017 w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-257-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-256-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-255-2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-254-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2016.pdf