Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

2011:Ogłoszenie o opracowaywaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ALICJI i JULII ulicy w miejscowości Tarnów Opolski


 

OGŁOSZENIE
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „ALICJI” i „JULII” ulicy w miejscowości Tarnów Opolski.
 
 
      Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmiotem wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w statutowo zajmują się w/w dziedziną do zgłaszania propozycji do w/w uchwały poprzez wysłanie opinii i propozycji, na adres: bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie do 10 dni od publikacji w/w ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
             -rozpoczęcie konsultacji od dnia 16 sierpnia 2011r
             -zakończenie: 25 sierpnia 2011 r.
             -termin składania opinii i propozycji upływa z dniem 25 sierpnia 2011r.
 
 
W załączeniu projekt w/w uchwały.  DOCZARZĄDZENIE Nr OR.doc 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 16-08-2011
 
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2011
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  16-08-2011 13:44
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  02-09-2015 12:03
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1022
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: