Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 kwietnia 2018 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFZałącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy ul. Kościelnej Nr 105069 O w miejscowości Nakło.pdf

PDFMapa - koncepcja Nakło, ul. Kościelna.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania npolegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpiemnie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich poprzez zmianę siedziby oddziału przedszkolnego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkoł.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęćpedagoga, psychologa,.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zawarcia umowy z Gminą Krapkowice.pdf