Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 czerwca 2018 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2017.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

JPEGmapka ul. Dębowa Tarnów Op..jpeg

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Kąty Opolskie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Nakło.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFWPF zał 1 czerwiec.pdf

PDFWPF zał 2 czerwiec.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego gminy za rok 2017 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV.340.2018 Rady Gminy Tarnów Op. z dnia 26.042018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2018
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  12-11-2019 09:24
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  12-11-2019 09:25
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Rada Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 178
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: