Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 lipca 2018 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik nr 1 do WPF.pdf
PDFZałącznik nr 2 do WPF.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Kosorowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Nakło.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.pdf

PDFProjekt uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr XLVI.358.2018 z dnia 25.06.2018 r. określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddz. przedszkolnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddz. przedszkolnych prowadzonych przez Gminę.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tarnów Opolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-07-2018
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  12-11-2019 09:26
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  12-11-2019 09:27
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Rada Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 175
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: