Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 12 września 2018 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik nr 1 do WPF.pdf
PDFZałącznik nr 2 do WPF.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gmine Tarnów Op zadania własnego Powiatu Op. w zakresie utrzymania terenów zieleni.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów - zmiana.pdf  

PDFUzasadnienie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Tarnowie Op..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej w Tarnowie Op..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Walidrogach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Walidrogi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Słonecznej w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-09-2018
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  12-11-2019 09:32
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  12-11-2019 09:35
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Rada Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 182
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: