Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012: Ogłoszenie - nadania nazw ulic SOSNOWA i GAJOWA w Walidrogach


       Tarnów Op, 29.02.2012

                          
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazw „Sosnowa” i „Gajowa” ulic w miejscowości Walidrogi.
        
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w statutowo zajmują się w/w dziedziną do zgłaszania propozycji do w/w uchwały  poprzez wysłanie opinii i propozycji , na adres email: bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie do 10 dni od publikacji w/w ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
- rozpoczęcie konsultacji od dnia 1 marca 2012 r
- zakończenie: 11 marca  2012 r.
- termin składania opinii i propozycji upływa z dniem 11 marca  2012 r.


                                                                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                                                                      Krzysztof Mutz

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 29.02.2012