Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 czerwca 2017 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2016.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy po umowie zawartej na okres 3 lat.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Tarnów Op. zadań Powiatu Opolskiego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca na ulicę Lipcową w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Fornalskiej na ulicę Krótką w Kątach Opolskich.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen.Świerczewskiego na ulicę Wapienniczą w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen.Zawadzkiego na ulicę Słoneczną w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen.Zawadzkiego na ulicę Tarnowską w Przyworach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Tarnowie Op.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrz wsi Przywory – 2.pdf

PDFRysunek Plan Zagospodarowania Przestrzennego Przywory-2.pdf