Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 czerwca 2017 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2016.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy po umowie zawartej na okres 3 lat.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Tarnów Op. zadań Powiatu Opolskiego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca na ulicę Lipcową w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Fornalskiej na ulicę Krótką w Kątach Opolskich.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen.Świerczewskiego na ulicę Wapienniczą w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen.Zawadzkiego na ulicę Słoneczną w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen.Zawadzkiego na ulicę Tarnowską w Przyworach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Tarnowie Op.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrz wsi Przywory – 2.pdf

PDFRysunek Plan Zagospodarowania Przestrzennego Przywory-2.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-06-2017
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  12-11-2019 10:18
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  12-11-2019 10:19
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Rada Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 59
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: