Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu listopadzie 2019 r.

 

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

w m-cu listopad 2019 r.

 

19.11.2019 r. (wtorek) godz. 12:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie sięw Publicznej Szkole Podstawowej w Tarnowie Opolskim ul. Kopernika 10.
Tematem posiedzenia będzie:
Kontrola wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim za 2018 rok.

 

19.11.2019 r. (wtorek) godz. 15:00– posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019;
 3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku;
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole
  w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski
  w żłobkach na terenie Miasta Opola w 2020 roku;
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu
  w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych;
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
  w miejscowości Nakło.

2. Analiza stawek podatkowych na rok 2020.
3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji.

 

20.11.2019 r. (środa) godz. 10:00- posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej.
 2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji.

 

20.11.2019 r. (środa) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej.
 2. Analiza stawek podatkowych na rok 2020.
 3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżących prac komisji.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy
      /-/ dr Rudolf Urban