Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2019 r

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00
w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 4
odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z  sesji odbytej w dniu 28 października 2019 r.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji.
 5. Podejmowanie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019;
 3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku;
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole
   w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski
  w żłobkach na terenie Miasta Opola w 2020 roku;
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu
  w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych;
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
  w miejscowości Nakło.

8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                  /-/ dr Rudolf Urban

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane online na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2019
  przez: Rudolf Urban
 • opublikowano:
  15-11-2019 13:03
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  15-11-2019 18:11
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 189
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: