Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE 2012: o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi
dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski. 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, iż trwają prace nad regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski.
         
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji do w/w projektu.
 
- Rozpoczęcie konsultacji: 20 grudnia 2012 roku.
- Zakończenie : 30 grudnia 2012 roku.
- Termin składania uwag i opinii – do 30 grudnia 2012 roku.
 
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza zamieszczonego poniżej. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, przyjmowane będą pisemnie w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim (sekretariat), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@tarnowopolski.pl bądź listownie na adres tutejszego urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2012 r.
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
 


                                                                                                                             Z poważaniem 
                                                                                                   Krzysztof Mutz 

 PDFZarządzenie Nr OR 0050.176.2012 w sprawie opracowywania projektu uchwały w sparwie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski.pdf

DOCanieta do konsultacji z organizacjami pozarządowymi-1.doc

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystian Wojtala
Data wytworzenia: 2012-12-20