Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2018 rok

 

L.p.

Nazwa aktu prawnego

Numer

z dnia

Sprawa

1.

Zarządzenie

OR.120.1.2018

02.01.2018

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2018

2.

 

Zarządzenie

OR.120.2.2018

02.01.2018

w sprawie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.

Zarządzenie

 

OR.120.2.2018

03.01.2018

w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników jednostki budżetowej do zaciągania zobowiązań

3.

Zarządzenie

 

OR.120.3.2018

 

03.01.2018

w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy

4.

Zarządzenie

OR.120.4.2018

10.01.2018

w sprawie zmian w budżecie

5.

 

Zarządzenie

OR.120.5.2018

22.01.2018

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Tarnów Opolski do podpisywania sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

5.

Zarządzenie

 

OR.120.5.2018

 

22.01.2018

w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego

6.

Zarządzenie

OR.120.6.2018

 

22.01.2018

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

7.

Zarządzenie

 

OR.120.7.2018

 

24.01.2018

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

8.

Zarządzenie

OR.120.8.2018

24.01.2018

w sprawie zmiany Regulaminu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

9.

Zarządzenie

 

OR.120.9.2018

 

15.02.2018

w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor (ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego w UG w Tarnowie Op.

10.

Zarządzenie

OR.120.10.2018

19.02.2018

w sprawie zmian w budżecie

11.

Zarządzenie

OR.120.11.2018

28.02.2018

w sprawie zmian w budżecie

12.

Zarządzenie


OR.120.12.2018

 

05.03.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Przebudowa ul. Polnej w Kątach Op. oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Op. przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle.

13.

Zarządzenie

OR.120.13.2018

05.03.2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych 

14.

Zarządzenie

OR.120.14.2018

05.03.2018

w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor

15.

Zarządzenie


OR.120.15.2018

 

26.03.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Przebudowa ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim”

16.

Zarządzenie

OR.120.16.2018

26.03.2018

w sprawie zmian w budżecie

17.

Zarządzenie

OR.120.17.2018

28.03.2018

w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

18.

Zarządzenie

OR.120.18.2018

03.04.2018

w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

19.

Zarządzenie

OR.120.19.2018

04.04.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. ”Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich…

20.

Zarządzenie


OR.120.20.2018

 

16.04.2018

w sprawie wyznaczenia komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

21.

Zarządzenie

OR.120.21.2018

19.04.2018

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

22.

Zarządzenie

OR.120.22.2018

19.04.2018

w sprawie zmian w budżecie

23

Zarządzenie

OR.120.23.2018

19.04.2018

w sprawie wyznaczenia komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

24.

Zarządzenie

OR.120.24.2018

19.04.2018

w sprawie zmian w budżecie

25.

Zarządzenie

OR.120.25.2018

25.04.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim”

26.

Zarządzenie

OR.120.26.2018

25.04.2018

w sprawie gospodarowania mieniem gminy

27.

Zarządzenie

OR.120.27.2018

30.04.2018

w sprawie zmian w budżecie

28.

Zarządzenie

OR.120.28.2018

08.05.2018

w sprawie zmian w budżecie

29.

Zarządzenie

OR.120.29.2018

23.05.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Remont budynku GOK w Przyworach”

30.

Zarządzenie

OR.120.30.2018

24.05.2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

31.

Zarządzenie

OR.120.31.2018

24.05.2018

w sprawie gospodarowania mieniem gminy

32.

Zarządzenie

OR.120.32.2018

24.05.2018

w sprawie zmian w budżecie

33.

Zarządzenie

OR.120.33.2018

07.06.2018

w sprawie zmian w budżecie

34.

Zarządzenie

OR.120.34.2018

14.06.2018

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

35.

Zarządzenie

OR.120.35.2018

14.06.2018

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

36.

Zarządzenie

OR.120.36.2018

14.06.2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

37.

Zarządzenie

OR.120.37.2018

20.06.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. Budowę ścieżek pieszo-rowerowych w Tarnowie Opolskim(od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana”

38.

Zarządzenie

OR.120.38.2018

21.06.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach”

39.

Zarządzenie

OR.120.39.2018

21.06.2018

w sprawie Regulaminu klasyfikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych

40.

Zarządzenie

OR.120.40.2018

28.06.2018

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

41.

Zarządzenie

OR.120.41.2018

28.06.2018

w sprawie gospodarowania mieniem gminy GOK

42.

Zarządzenie

OR.120.42.2018

28.06.2018

w sprawie gospodarowania mieniem gminy GOPS

43.

Zarządzenie

OR.120.43.2018

29.06.2018

w sprawie aktualizacji wprowadzonych zasad (polityki)rachunkowości w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski

44.

Zarządzenie

OR.120.44.2018

29.06.2018

w sprawie zmian w budżecie

45.

Zarządzenie

OR.120.45.2018

02.07.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn, „Roboty wykończeniowe w klasach oraz korytarzach w budynku szkoły w Tarnowie Op.

46.

Zarządzenie

OR.120.46.2018

02.07.2018

Anulowano

47.

Zarządzenie

OR.120.47.2018

05.07.2018

w sprawie zmian w budżecie

48.

Zarządzenie

OR.120.48.2018

06.07.2018

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Tarnów Opolski do podpisywania sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

49.

Zarządzenie

OR.120.49.2018

06.07.2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

50.

Zarządzenie

OR.120.50.2018

26.07.2018

w sprawie zmian w budżecie

51.

Zarządzenie

OR.120.51.2018

07.08.2018

w sprawie zmian w budżecie

52.

Zarządzenie

OR.120.52.2018

08.08.2018

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowym instytucji dla których organizatorem jest Gmina Tarnów Opolski

53.

Zarządzenie

OR.120.53.2018

28.08.2018

Anulowano

54.

Zarządzenie

OR.120.54.2018

29.08.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn, „Budowa ścieżki pieszo rowerowych w Tarnowie Op. przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana

55.

Zarządzenie

OR.120.55.2018

30.08.2018

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

56.

Zarządzenie

OR.120.56.2018

05.09.2018

w sprawie zmian w budżecie

57.

Zarządzenie

OR.120.57.2018

05.09.2018

w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursów podczas dożynek gminnych w 2018 roku

58.

Zarządzenie

OR.120.58.2018

07.09.2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

59.

Zarządzenie

OR.120.59.2018

07.09.2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

60.

Zarządzenie

OR.120.60.2018

07.09.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim”

61.

Zarządzenie

OR.120.61.2018

07.09.2018

w sprawie gospodarowania mieniem gminy

62.

Zarządzenie

OR.120.62.2018

12.09.2018

w sprawie gospodarowania mieniem gminy

63.

Zarządzenie

OR.120.63.2018

12.09.2018

w sprawie gospodarowania mieniem gminy

64.

Zarządzenie

OR.120.64.2018

17.09.2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

65.

Zarządzenie

OR.120.65.2018

05.10.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad  dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

66.

Zarządzenie

OR.120.66.2018

05.10.2018

w sprawie zmian w budżecie

67.

Zarządzenie

OR.120.67.2018

08.10.2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

68.

Zarządzenie

OR.120.68.2018

25.10.2018

w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych

69.

Zarządzenie

OR.120.69.2018

25.10.2018

w sprawie zmian w budżecie

70.

Zarządzenie

OR.120.70.2018

08.11.2018

w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych, planów finansowych i sprawozdań samorządowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów Opolski 

70/1

Zarządzenie

OR.120.70/1.2018

08.11.2018

w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych, planów finansowych i sprawozdań samorządowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów Opolski 

71.

Zarządzenie

OR.120.71.2018

08.11.2018

sprawie zmian w budżecie

71.

Zarządzenie

OR.120.71.2018

08.11.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn, „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Op. jej jednostek org. I innych

72.

Zarządzenie

OR.120.72.2018

20.11.2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

73.

Zarządzenie

OR.120.73.2018

22.11.2018

w sprawie projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Tarnów Opolski na rok 2019

74.

Zarządzenie

OR.120.74.2018

22.11.2018

w sprawie projektu planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa

74/1 Zarządzenie OR.120.74/1.2018 22.11.2018 w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Tarnów Opolski i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Tarnów Opolski

75.

Zarządzenie

OR.120.75.2018

28.11.2018

w sprawie zmian w budżecie

76.

Zarządzenie

OR.120.76.2018

28.11.2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

77.

Zarządzenie

OR.120.77.2018

03.12.2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

77.

Zarządzenie

OR.120.77.2018

06.12.2018

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki

78.

Zarządzenie

OR.120.78.2018

06.12.2018

w sprawie wyznaczenia komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor (stanowisko ds. remontów i inwestycji) w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

79.

Zarządzenie

OR.120.79.2018

06.12.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski”

80.

Zarządzenie

OR.120.80.2018

06.12.2018

w sprawie zmian w budżecie

81.

Zarządzenie

OR.120.81.2018

06.12.2018

w sprawie nie urzędowania Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim w dniu 24 grudnia 2018r.

82.

Zarządzenie

OR.120.82.2018

14.12.2018

w sprawie wyznaczenia komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor (stanowisko ds. remontów i inwestycji) w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

83.

Zarządzenie

OR.120.83.2018

27.12.2018

w sprawie zmian w budżecie

84.

Zarządzenie

OR.120.84.2018

27.12.2018

w sprawie gospodarowania mieniem gminy

85.

Zarządzenie

OR.120.85.2018

27.12.2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0120.1.6.2013 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 stycznia 2013r.

86.

Zarządzenie

OR.120.86.2018

27.12.2018

W sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych, podległych jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski na rok 2019

 

87.

Zarządzenie OR.120.87.2018 27.12.2018
w sprawie uchylenia zarządzenia własnego w sprawie rachunkowości podatkowej odnośnie wymiaru, poboru i windykacji podatków, opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 


Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim znajdują się w sekretariacie niniejszego urzędu w pokoju nr 6 na I piętrze.