Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2015 rok

 

Lp.

Nazwa aktu prawnego

Numer

z dnia

Sprawa

1.

Zarządzenie

OR 120.1.2015

02.01.2015

Planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2015

2.

Zarządzenie

OR 120.2.2015

02.01.2015

Przekazania uprawnień dla kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2015

3.

Zarządzenie

OR 120.3.2015

02.01.2015

Anulowano

4.

Zarządzenie

OR 120.4.2015

19.01.2015

Zmian w budżecie

5.

Zarządzenie

OR 120.5.2015

30.01.2015

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski

6.

Zarządzenie

OR 120.6.2015

02.02.2016

Aktualizacji przyjętych zasad (polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy)

7.

Zarządzenie

OR 120.7.2015

05.03.2015

Wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko urzędnicze-podinspektora w referacie budżetowo-finansowym

8.

Zarządzenie

OR 120.8.2015

05.03.2015

Zmian w budżecie

9.

Zarządzenie

OR 120.9.2015

26.03.2015

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski

10.

Zarządzenie

OR 120.10.2015

26.03.2015

Anulowano

11.

Zarządzenie

OR 120.11.2015

01.04.2015

Zmian w budżecie

12.

Zarządzenie

OR 120.12.2015

13.04.2015

Zmian w budżecie

13.

Zarządzenie

OR 120.13.2015

13.04.2015

Odwołania członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i zmiany zarządzenia nr II-240-20 z dnia 20.08.2010

14.

Zarządzenie

OR 120.14.2015

04.05.2015

Zmian w budżecie

15.

Zarządzenie

OR 120.15.2015

13.05.2015

Zmieniające zarządzenie OR 0152-17-09 z dnia 10.06.2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych

16.

Zarządzenie

OR 120.16.2015

18.05.2015

Zmian w budżecie

17.

Zarządzenie

OR 120.17.2015

29.05.2016

Powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy

18.

Zarządzenie

OR 120.18.2015

29.05.2015

Zmian w budżecie

19.

Zarządzenie

OR 120.19.2015

03.06.2015

Aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy

20.

Zarządzenie

OR 120.20.2015

03.06.2016

Zmian w budżecie

21.

Zarządzenie

OR 120.21.2015

15.06.2015

Zmian w budżecie

22.

Zarządzenie

OR 120.22.2015

28.06.2015

Anulowano

23.

Zarządzenie

OR 120.23.2015

29.06.2015

Powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu Cyfrowy Debiut 50+

24.

Zarządzenie

OR 120.24.2015

03.07.2015

Zmian w budżecie

25.

Zarządzenie

OR 120.25.2015

09.07.2015

Określenia zasad kontroli i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu na realizację zadań publicznych Gminy Tranów Op.

26.

Zarządzenie

OR 120.26.2015

16.07.2015

Upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym (…) w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 16.07.2015

27.

Zarządzenie

OR 120.27.2015

17.07.2015

Zmian w budżecie

28.

Zarządzenie

OR 120.28.2015

22.07.2015

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski

29.

Zarządzenie

OR 120.29.2015

22.07.2015

Udzielenia pracownikom Urzędu Gminy dnia wolnego w zamian za dzień 15.08.2015

30.

Zarządzenie

OR 120.30.2015

29.07.2015

Zmian w budżecie

31.

Zarządzenie

OR 120.31.2015

30.07.2015

Zmian w budżecie

32.

Zarządzenie

OR 120.32.2015

04.08.2015

Zmian w budżecie

33.

Zarządzenie

OR 120.33.2015

05.08.2015

Wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

34.

Zarządzenie

OR 120.34.2015

12.08.2016

Ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Parku Technologiczno-Innowacyjnego Spółki Z.o.o.

35.

Zarządzenie

OR 120.35.2015

17.08.2015

Zmian w budżecie

36.

Zarządzenie

OR 120.36.2015

27.08.2015

Zmian w budżecie

37.

Zarządzenie

OR 120.37.2015

03.09.2015

Zmian w budżecie

38.

Zarządzenie

OR 120.38.2015

03.09.2015

Zmiany zarządzenia Nr OR.120.1.38.2013

39.

Zarządzenie

OR 120.39.2015

16.09.2015

Anulowano

40.

Zarządzenie

OR 120.40.2015

01.10.2015

Upoważnienia Sekretarza Gminy Tarnów Op.

41.

Zarządzenie

OR 120.41.2015

01.10.2015

Zmian w budżecie

42.

Zarządzenie

OR 120.42.2015

05.10.2015

Upoważnienie Sekretarza Gminy do podpisywania sprawozdań budżetowych.

43.

Zarządzenie

OR 120.43.2015

12.10.2015

Zmian w budżecie

44.

Zarządzenie

OR 120.44.2015

14.10.2015

Zmian w budżecie

45.

Zarządzenie

OR 120.45.2015

28.10.2015

Zmian w budżecie

46.

Zarządzenie

OR 120.46.2015

29.10.2015

Zmian w budżecie

47.

Zarządzenie

OR 120.47.2015

04.11.2015

Zmian w budżecie

48.

Zarządzenie

OR 120.48.2015

04.11.2015

Zmian w budżecie

49.

Zarządzenie

OR 120.49.2015

17.11.2015

Zmian w budżecie

50.

Zarządzenie

OR 120.50.2015

23.11.2015

Udzielenie pracownikom urzędu Gminy dnia wolnego w zamian za dzień 26.12.2015

51.

Zarządzenie

OR 120.51.2015

30.11.2015

Zmian w budżecie

52.

Zarządzenie

OR 120.52.2015

30.11.2015

Zmian w budżecie

53.

Zarządzenie

OR 120.53.2015

30.11.2015

Cofnięcia wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy Wójta

54.

Zarządzenie

OR 120.54.2015

03.12.2015

Przeprowadzenia inwentaryzacji

55.

Zarządzenie

OR 120.55.2015

03.12.2015

Anulowano

56.

Zarządzenie

OR 120.56.2015

04.12.2015

Zmian w budżecie

57.

Zarządzenie

OR 120.57.2015

14.12.2015

Zmian w budżecie

58.

Zarządzenie

OR 120.58.2015

14.12.2015

Projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na rok 2016

59.

Zarządzenie

OR 120.59.2015

29.12.2015

Planu finansowego wydatków niewygasłych w 2015 roku

60.

Zarządzenie

OR 120.60.2015

30.12.2015

Anulowano

61.

Zarządzenie

OR 120.61.2015

30.12.2015

Ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych podległych jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów opolski na rok 2016