Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2018 roku

Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2018 roku.

Wójt Gminy Tarnów Opolski, informuje iż uzyskano dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski w roku 2018”.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła:

- 85% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  tj. 7 396,14 zł;

- 15% kosztów kwalifikowanych udział środków własnych beneficjenta, tj. 1 305,20 zł;

- środki własne Gminy Tarnów Opolski koszty niekwalifikowane, tj. 593,41 zł.

Dofinansowaniem objętych zostało 11 beneficjentów z terenu Gminy Tarnów Opolski w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, dzięki temu usuniętych zostało 19,97 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Metryczka
 • wytworzono:
  25-04-2019
  przez: Anna Sekula
 • opublikowano:
  21-11-2019 10:54
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  21-11-2019 11:42
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 227
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: