Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku

Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku.

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski, informuje iż uzyskano dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski w roku 2018”.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła:

- 82% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków:

           Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  tj. 3539,71 zł;

           Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj. 3539,71 zł;

- 18% kosztów kwalifikowanych udział środków własnych beneficjenta, tj. 1 554,02 zł;

Dofinansowaniem objętych zostało 15 beneficjentów z terenu Gminy Tarnów Opolski w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, dzięki temu usuniętych zostało 14,864 Mg płyt azbestowo-cementowych.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2019
  przez: Anna Sekula
 • opublikowano:
  21-11-2019 11:36
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  21-11-2019 11:40
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 289
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: