Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.135.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.135.2019
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela teks jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Dominiki Niestrój, nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle,  ubiegającego  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. Emilia Steciów-Dzideczek –  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej;
  2. Anna Piątkowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle – Członek Komisji Egzaminacyjnej;
  3. Agnieszka Skrzydelska – ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej – Członek Komisji Egzaminacyjnej;
  4. Hulok Maria – ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej – Członek Komisji Egzaminacyjnej;
  5. Danuta Sieradzka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór – Członek Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski

PDFZarządzenie Nr OR.0050.135.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (347,23KB)