Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE 2013: w sprawie opracowywania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

OGŁOSZENIE
 
o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi
dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski.
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, iż trwają prace nad regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski.
         
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji do w/w projektu.
- Rozpoczęcie konsultacji: 11 stycznia 2013 roku.
- Zakończenie : 21 stycznia 2013 roku.
- Termin składania uwag i opinii – do 21 stycznia 2013 roku.
 
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza zamieszczonego poniżej. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, przyjmowane będą pisemnie w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim (sekretariat), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@tarnowopolski.pl bądź listownie na adres tutejszego urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2013r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.”                                                                                                 Wójta Gminy
                                                                                                 Krzysztof MutzPDFZarządzenie Nr OR 0050.183.2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.pdf

DOCregulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów Opolski.doc

DOCanieta do konsultacji z organizacjami pozarządowymi-1.doc

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bahryj Małgorzata
Data wytworzenia: 2013-01-11 


Protokół.jpeg

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bahryj Małgorzata
Data wytworzenia: 2013-01-21

 

 

 

 
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2013
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  11-01-2013 12:37
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  02-09-2015 11:51
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1598
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: