Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr petycji - 2019 r.

Nr petycji

Imię i nazwisko
lub nazwa

podmiotu
wnoszącego
petycje
(w przypadku
wyrażenia
zgody,
o której mowa
w art. 4 ust. 3
ustawy

o petycjach)

Treść petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia

Sposób załatwienia sprawy

OR.152.1.2019

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul.Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 

Organizator
konkursu
"Podwórko
Talentów
NIVEA"
Xs - Events
Sp. zo.o. Sp.k
ul. Okrężna 36,
02-916 Warszawa

PDFPetycja nr OR.152.1.2019.pdf

 

Petycja w sprawie-
Inicjatywa Dbajmy
o Dzieci,
Młodzież i Rodzinę-
Zmieniajmy Gminy
na Lepsze

08.03.2019

Petycja rozpatrzona PDFOdpowiedź OR.152.1.2019.pdf

Sporządziła:
Aleksandra Wotka
w dniu 22.03.2019r.

 

 

OR.152.2.2019

 


Adwokat
Renata Sutor
ul. Rynek 8b
34-700
Rabka-Zdrój
 

PDFPetycja nr OR.152.2.2019.pdf  Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa 29.03.2019

Petycja rozpatrzona PDFOdpowiedź OR.152.2.2019.pdf

Sporządziła:
Wioletta Polańska
w dniu 12.04.2019r.

 

OR.152.3.2019
 

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

PDFPetycja nr OR.152.3.2019.pdf

Petycja w sprawie redukcji
kosztów   związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych

29.05.2019

Petycja rozpatrzona
PDFOdpowiedź OR.152.3.2019.pdf

Sporządziła:
Joanna Gebauer
w dniu 04.07.2019r.

 

OR.152.4.2019

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

PDFPetycja nr OR.152.4.2019.pdf

Petycja pn. Wszyscy walczymy o czyste powietrze - w sprawie wyszczególnienia parku maszynowego - przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy.

07.06.2019

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.4.2019.pdf

Sporządziła:
Dominika Urbańczyk
w dniu 23.07.2019r.

OR.152.5.2019

 

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

PDFPetycja nr OR.152.5.2019.pdf

PDFPetycja nr OR.152.5.2019..pdf

Petycja w sprawie - Pełnej Elektronizacji Zamówień - Zmieniajmy Gminy Na Lepsze

 

12.09.2019

19.09.2019

 

 

OR.152.6.2019

 

Mirosław Marzec PDFPetycja nr OR.152.6.2019.pdf

Petycja w sprawie wstrzymania budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ulicy Ogrodowej w Tarnowie Opolskim.

30.09.2019

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.6.2019.pdf

Sporządziła:
Dominika Urbańczyk
w dniu 29.10.2019 r.

 

OR.152.7.2019

 

Renata Sutor
ul. Rybnik 8B 34-700
Rabka-Zdrój
 

PDFPetycja nr OR.152.7.2019.pdf Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 24.09.2019

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.7.2019.pdf

Sporządziła:
Wioletta Polańska
w dniu 20.11.2019 r.

OR.152.8.2019

 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13    00-412 Warszawa

 

PDFPetycja nr OR.152.8.2019.pdf Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych. 14.10.2019

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.8.2019.pdf

Sporządziła:
Wioletta Polańska
w dniu 17.10.2019 r.

 

OR.152.9.2019

 

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 

PDFPetycja nr OR.152.9.2019.pdf


Petycja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa              i ograniczenia ilości wypadków drogowych z udziałem uczniów.
 

22.10.2019

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.9.2019.pdf
 

Sporządziła:
Emilia Steciów-Dzideczek
w dniu 24.10.2019 r.

OR.152.10.2019

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

PDFPetycja nr OR.152.10.2019.pdf Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi. 05.11.2019

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.10.2019.pdf

DOCXOdpowiedź OR.152.10.2019.docx

Sporządziła:
Sylwia Harasimczuk
w dniu 14.11.2019 r.

OR.152.11.2019

 

Renata Sutor
ul. Rybnik 8B 34-700
Rabka-Zdrój

 

PDFPetycja nr OR.152.11.2019.pdf Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejskiego 29.11.2019

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.11.2019.pdf

Sporządził:
Rudolf Urban
w dniu 27.12.2019 r.

OR.152.12.2019

 

Renata Sutor
ul. Rybnik 8B 34-700
Rabka-Zdrój

 

PDFPetycja nr OR.152.12.2019.pdf Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejskiego 06.12.2019

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.12.2019.pdf

Sporządził
Czesław Bargiel
w dniu 20.02.2020 r.