Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r a dnia 25.01.2019 r.

Tarnów Opolski, 25 stycznia 2019 r.

                Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450)do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w2019 r.”

Konsultacje zostaną rozpoczęte w dniu 25.01.2019 r. i zostaną zakończone w dniu 14.02.2019 r.

Forma konsultacji: pisemna, papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim ,46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6), pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego poniżej.

Do pobrania:

Metryczka
 • wytworzono:
  25-01-2019
  przez: Dominika Urbańczyk
 • opublikowano:
  26-11-2019 16:50
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  26-11-2019 16:57
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 203
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: