Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26maja 2019r., przypomina o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z2018 r. poz. 754, 1000, 1349 oraz z 2019 r. poz.273). Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-03-2019
  przez: Zastępca PrzewodniczącegoPaństwowej Komisji Wyborczej
 • opublikowano:
  26-11-2019 21:46
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  26-11-2019 21:50
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Komisja Wyborcza
  odwiedzin: 125
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: