Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania

POSTANOWIENIE 224/2019
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Komisarz Wyborczy w Opolu I postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Tarnów Opolski, Wojewodzie Opolskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości przez Komisarza Wyborczego w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Tarnów Opolski.

Komisarz Wyborczy w Opolu I

Cezary OBERMAJER

 

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania.pdf