Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE 2013: o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski

OGŁOSZENIE
o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi
dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski.
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, iż trwają prace nad regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski.
         
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji do w/w projektu.
- Rozpoczęcie konsultacji: 15 kwietnia 2013 roku.
- Zakończenie : 22 kwietnia 2013 roku.
- Termin składania uwag i opinii – do 22 kwietnia 2013 roku.
 
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza zamieszczonego poniżej. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, przyjmowane będą pisemnie w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim (sekretariat), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@tarnowopolski.pl bądź listownie na adres tutejszego urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2013r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.                                                                                                 Wójta Gminy
                                                                                                 Krzysztof Mutz
 

DOCPROJEKT - Zmiana regulaminu w sprawie uchwalenia regulaminy utrzymania i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski.doc

DOCanieta do konsultacji z organizacjami pozarządowymi-1.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-04-15