Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała.XIII.104.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 r

Uchwała Nr XIII/104/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 60a  ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.)  Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 roku.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na realizację porozumienia zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Tarnów Opolski w wysokości 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Tarnów Opolski i objęte opieką w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do zawarcia porozumienia, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

PDFUchwała.XIII.104.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2019
  przez: Marianna Stróżyk
 • opublikowano:
  27-11-2019 13:24
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  27-11-2019 14:32
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 119
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: