Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA NR 8/2019
PAŃSTWOWA KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.
§ 1.1. Ustala się wzór informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Informację umieszcza się w lokalu wyborczym, w tym także w miejscu zapewniającym tajność głosowania.
3. Informacja może zostać sporządzona w druku czarno-białym.
§ 2.Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M.P.2014 poz. 180).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


                                                                               Zastępca Przewodniczącego
                                                                               Państwowej Komisji Wyborczej
                                                                              Wiesław Kozielewicz

PDFINFORMACJA o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach.pdf (205,66KB)