Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA NR 8/2019
PAŃSTWOWA KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.
§ 1.1. Ustala się wzór informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Informację umieszcza się w lokalu wyborczym, w tym także w miejscu zapewniającym tajność głosowania.
3. Informacja może zostać sporządzona w druku czarno-białym.
§ 2.Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M.P.2014 poz. 180).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


                                                                               Zastępca Przewodniczącego
                                                                               Państwowej Komisji Wyborczej
                                                                              Wiesław Kozielewicz

PDFINFORMACJA o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-02-2019
  przez: Przewodniczący Komisji
 • opublikowano:
  27-11-2019 13:56
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  27-11-2019 14:26
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Państwowa Komisjia Wyborcza
  odwiedzin: 107
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: