Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie Nr 355_2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Tarnow Opolski

POSTANOWIENIE NR 355/2019
Komisarza Wyborczego w Opolu I
z dnia 17 maja 2019 r.


w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7w gminie Tarnów Opolski

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1pkt 1oraz § 4ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Opolu I postanawia, co następuje:
§ 1.Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Tarnów Opolski, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Grażyna Leontyna Grodziecka, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Walidrogi.

§ 2.Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Iwona Barbara Buhl, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Kamień Śląski.

§ 3.Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Opolu I
/-/ Cezary Obermajer

PDFPostanowienie Nr 355_2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Tarnow Opolski.pdf (302,42KB)