Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu grudniu 2019 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

w m-cu grudniu 2019 r.

 

 

03.12.2019 r. (wtorek) godz. 9:00- posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok;
 3. Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków;
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2020 r.;
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Analiza  planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na rok 2020.

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

03.12.2019 r. (wtorek) godz. 14:30 posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie ustalenie planu pracy Komisji na 2020 rok.

 

03.12.2019 r. (wtorek) godz. 15:00– posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej.

2. Analiza  planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na rok 2020.

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

04.12.2019 r. (środa) godz. 14:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

 

04.12.2019 r. (środa) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej.

2. Analiza  planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na rok 2020.

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy

     /-/ dr Rudolf Urban

 

Otrzymują:

Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi, pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-12-2019
  przez: Rudolf Urban
 • opublikowano:
  02-12-2019 11:46
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  03-12-2019 08:49
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Przewodniczący Rady Gminy
  odwiedzin: 80
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: