Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17.12.2019 r. o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. „ Budowa elektrowni wodnej Kąty Opolskie” w miejscowości Kąty Opolskie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

ZPŚ.6220.06.2019                                                                                           Tarnów Opolski, dn. 17.12.2019r.

 

 

INFORMACJA

o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.) Wójt Gminy Tarnów Opolski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 grudnia 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku firmy GMPOWER ENERGIA Sp. z o.o., EW Kąty Opolskie Sp. k., ul. Rynek 6, Osie została wydana zmiana decyzji nr ZPŚ.6220.06.2014 z dnia 18.12.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Budowa elektrowni wodnej Kąty Opolskie” w miejscowości Kąty Opolskie, gm. Tranów Opolski.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                                                  Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                   ZASTĘPCA WÓJTA

                                                                                                                           Magdalena Chudowska

Zamieszczono:

 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów Opolski
 2. Tablica ogłoszeń sołectwa Kąty Opolskie
 3. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tarnowopolski.pl
 4. a/a


                      

Metryczka
 • wytworzono:
  17-12-2019
  przez: Anna Sekula
 • opublikowano:
  17-12-2019 14:12
  przez: Marcin Kazin
 • zmodyfikowano:
  17-12-2019 14:13
  przez: Marcin Kazin
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Tarnów Opolski
  odwiedzin: 50
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: