Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.12.2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych
Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XIV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

Głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie projektów uchwał do porządku obrad (09:15)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Jan Czech, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Szymon Dyga
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Rafał Zmuda
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach (09:15)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Jan Czech, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Szymon Dyga
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Rafał Zmuda
Przyjęcie protokołu nr XIII/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. (09:16)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Jan Czech, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Rafał Zmuda
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; (10:15)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Jan Czech, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Teodor Okos
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok (10:15)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Jan Czech, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Teodor Okos, Anna Gebauer, Ewa Szymik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków; (10:26)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Jan Czech, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2020 r.; (10:27)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Teodor Okos, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; (10:27)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Teodor Okos
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (10:28)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski; (10:29)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Jan Czech, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego (10:30)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Jan Czech, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (10:31)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Ewa Szymik, Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Jan Czech, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad zatwierdzeniem planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok (10:32)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Jan Czech, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Rafał Zmuda
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad zatwierdzeniem plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów na 2020 rok (10:36)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Jan Czech, Anna Gebauer, Teodor Okos, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad zatwierdzeniem plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na 2020 rok (10:39)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Jan Czech, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Teodor Okos
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad zatwierdzeniem planu pracy Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2020 rok (10:41)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Andrzej Klama
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad zatwierdzeniem plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (10:43)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Teodor Okos, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad zatwierdzeniem plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok (10:44)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Teodor Okos, Waldemar Schreiber
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 5/2019 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów (10:45)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Jan Czech, Andrzej Klama
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 31/2019 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:54)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Jan Czech, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Anna Gebauer
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 32/2019 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:55)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Rudolf Urban
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Jan Czech
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 33/2019 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:55)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Jan Czech, Teodor Okos
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do Protokołu nr XIV/2019 Rady Gminy.

PDFImienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.12.2019 r..pdf