Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.0050.142.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących

Zarządzenie Nr OR 0050.142.2019
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 grudnia 2019 roku
 

w sprawie zmian w  planie wydatków i dochodów bieżących

 

Na podstawie art. 257, pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę                                                                352 967,00 zł

Dział        855       Rodzina                                                                                                              352 967,00 zł

Rozdział  85501   Świadczenie wychowawcze                                                                 352 967,00 zł

§               2060     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

                              bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

                              (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),

                              związane z realizacją świadczenia wychowawczego

                              stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                       352 967,00 zł           

 

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę                                                                    352 967,00 zł 

Dział       855       Rodzina                                                                                                                  352 967,00 zł

Rozdział  85501   Świadczenie wychowawcze                                                                   352 967,00 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              4 236,00 zł

§              4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       4 236,00 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            348 731,00 zł

§              3110     Świadczenia społeczne                                                                                   348 731,00 zł

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski www.bip.tarnowopolski.pl.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.142.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-12-2019
  przez: Aneta Knapik
 • opublikowano:
  23-12-2019 13:48
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  27-12-2019 12:40
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 173
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: