Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XIV.114.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego

Uchwała Nr XIV/114/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się, że petycja adwokat Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2019 r. i z dnia 29 listopada 2019 r. w zakresie dotyczącym żądania zmiany przepisów prawa miejscowego nie zasługuje na uwzględnienie.

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski do zawiadomienia wnoszącego petycje o sposobie ich załatwienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

dr Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XIV.114.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego.pdf