Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plany pracy Rady Gminy na 2020 rok

PLAN PRACY RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
na 2020 rok

 

Lp.

TERMIN

ZAKRES  TEMATÓW

 1.

Styczeń
(27.01.)

1. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy.

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

 2.

Luty 
(24.02.)

 Rozpatrzenie projektów uchwał.

 3.

Marzec 
(30.03.)

 Rozpatrzenie projektów uchwał wg zgłoszeń.

 4.

Kwiecień
(27.04.)

1. Przyjęcie „oceny zasobów pomocy społecznej za rok  2019 dla Gminy Tarnów Opolski”.

2. Projekty uchwał wg zgłoszeń.

 5.

Czerwiec (29.06.)

1. Analiza raportu o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok.

2. Rozpatrzenie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za rok 2019.

3. Rozpatrzenie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.

4. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium  dla Wójta Gminy;

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019;

6. Rozpatrzenie innych  projektów uchwał.

6.

Lipiec/Sierpień

Przerwa urlopowa.

7.

Wrzesień (28.09.)

1. Rozpatrzenie przyjęcia informacji o wykonaniu  budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

8.

Październik (26.10.)

1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał .

9.

Listopad
(23.11.)

1. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących stawek podatkowych na rok 2021 – podejmowanie uchwał.

2. Rozpatrzenie innych projektów uchwał.

10.

Grudzień 
(21.12.)

1. Rozpatrzenie projektów uchwał:

- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

2. Podejmowanie innych uchwał.

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                    /-/ Rudolf Urban