Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Plany pracy Rady Gminy na 2020 rok

PLAN PRACY RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
na 2020 rok

 

Lp.

TERMIN

ZAKRES  TEMATÓW

 1.

Styczeń
(27.01.)

1. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy.

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

 2.

Luty 
(24.02.)

 Rozpatrzenie projektów uchwał.

 3.

Marzec 
(30.03.)

 Rozpatrzenie projektów uchwał wg zgłoszeń.

 4.

Kwiecień
(27.04.)

1. Przyjęcie „oceny zasobów pomocy społecznej za rok  2019 dla Gminy Tarnów Opolski”.

2. Projekty uchwał wg zgłoszeń.

 5.

Czerwiec (29.06.)

1. Analiza raportu o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok.

2. Rozpatrzenie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za rok 2019.

3. Rozpatrzenie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.

4. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium  dla Wójta Gminy;

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019;

6. Rozpatrzenie innych  projektów uchwał.

6.

Lipiec/Sierpień

Przerwa urlopowa.

7.

Wrzesień (28.09.)

1. Rozpatrzenie przyjęcia informacji o wykonaniu  budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

8.

Październik (26.10.)

1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał .

9.

Listopad
(23.11.)

1. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących stawek podatkowych na rok 2021 – podejmowanie uchwał.

2. Rozpatrzenie innych projektów uchwał.

10.

Grudzień 
(21.12.)

1. Rozpatrzenie projektów uchwał:

- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

2. Podejmowanie innych uchwał.

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                    /-/ Rudolf Urban

Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2019
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  30-12-2019 10:11
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  30-12-2019 10:15
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 53
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: