Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2020 r.

PLAN PRACY KOMISJI  OŚWIATY, KULTURY I SPORTU,
ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, RODZINY I JEJ PROBLEMÓW
NA 2020 ROK

 

Lp.

 

Termin posiedzenia

                   Temat posiedzenia

  1.

Luty

Omówienie bieżącej działalności Rady Seniorów.

  2.

Marzec

Zapoznanie się z problemami z zakresu ochrony zdrowia na terenie gminy – zaproszenie przedstawicieli służby zdrowia i Caritas w Kątach Opolskich.

3.

Kwiecień

Spotkanie z dyrektorami placówek dydaktycznych i kierownikiem Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w celu przedstawienia sytuacji oświaty.

4.

Czerwiec

Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. oraz zapoznanie się z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wykonania budżetu.

5.

Lipiec/Sierpień

Przerwa urlopowa

6.

Wrzesień

Zapoznanie się z zamierzeniami i bieżącą działalnością Stowarzyszeń.

7.

Październik

Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2021rok.

8.

Listopad

Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu gminy i Komendantem Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

9.

Grudzień

Analiza projektu budżetu gminy na 2021.

 

Na bieżąco

Opiniowanie projektów uchwał pod obrady Rady Gminy oraz rozpatrywanie spraw wynikających z bieżącej działalności komisji.

 

                 Przewodnicząca Komisji

           /-/

                                                                                                                               Ewa Szymi