Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 ROK

 

 

Lp.

 

 Termin posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1.

Luty

Kontrola w zakresie udzielonych przez Wójta Gminy ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty spłat podatków i opłat lokalnych w roku 2019.

2.

Marzec

Wykonanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy za 2019 rok.

3.

Maj

1. Kontrola w zakresie wykonania budżetu gminy Tarnów Opolski za 2019 rok.

2. Opracowanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu gminy za rok 2019.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Tarnów Opolski wotum zaufania.

4.

Lipiec

Sierpień

Przerwa urlopowa.

5.

Wrzesień

Kontrola wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim za 2019 rok.

6.

Październik

Kontrola wydatków Biura Oświaty Obsługi Samorządowej w Tarnowie Opolskim za 2019 rok.

7.

Listopad

Kontrola wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim za 2019 rok.

 

     Na bieżąco

Kontrole zlecone przez Radę Gminy oraz sprawy bieżące wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy.

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                                 /-/

                                                                                                       Waldemar Wilk

Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2019
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  30-12-2019 11:31
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  30-12-2019 11:34
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 91
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: