Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.12.2019 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej

Wójt Gminy Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

                                                                                                                                         Tarnów Opolski, dn. 30.12.2019r.
 

ZPŚ.6220.07.2019  

 

INFORMACJA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

               Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.) Wójt Gminy Tarnów Opolski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 grudnia 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika inwestora Pana Kazimierza Kurowskiego, Pracowania Projektowa „PROKOM”, ul. Ozimska 8 Ip., 45-057 Opole, działającego w imieniu Gminy Tarnów Opolski, wydana została decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej” obejmującej budowę drogi pieszo- rowerowej w ciągu ulicy Nakielskiej- od ulicy Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim, do ulicy Strzeleckiej  (DK 94) w miejscowości Nakło, gm. Tarnów Opolski.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               z up Wójta Gminy

                                                                                                                                                             SEKRETARZ GMINY

                                                                                                                                                                  Czesław Bargiel

 

Zamieszczono:

 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów Opolski
 2. Tablica ogłoszeń sołectwa Tarnów Opolski i Nakło
 3. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tarnowopolski.pl
 4. a/a

Sprawę prowadzi: A.Sekula       

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.12.2019 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło w zakresie budowy drogi rowerowe.pdf

                        

Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2019
  przez: Anna Sekula
 • opublikowano:
  30-12-2019 12:47
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  30-12-2019 13:10
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 41
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: