Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.12.2019 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej

Wójt Gminy Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

                                                                                                                                         Tarnów Opolski, dn. 30.12.2019r.
 

ZPŚ.6220.07.2019  

 

INFORMACJA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

               Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.) Wójt Gminy Tarnów Opolski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 grudnia 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika inwestora Pana Kazimierza Kurowskiego, Pracowania Projektowa „PROKOM”, ul. Ozimska 8 Ip., 45-057 Opole, działającego w imieniu Gminy Tarnów Opolski, wydana została decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej” obejmującej budowę drogi pieszo- rowerowej w ciągu ulicy Nakielskiej- od ulicy Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim, do ulicy Strzeleckiej  (DK 94) w miejscowości Nakło, gm. Tarnów Opolski.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               z up Wójta Gminy

                                                                                                                                                             SEKRETARZ GMINY

                                                                                                                                                                  Czesław Bargiel

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów Opolski
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Tarnów Opolski i Nakło
  3. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tarnowopolski.pl
  4. a/a

Sprawę prowadzi: A.Sekula       

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.12.2019 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło w zakresie budowy drogi rowerowe.pdf