Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.144.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku dotyczącego powołania członków Zespołu Integracyjnego

Zarządzenie Nr OR.0050.144.2019
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 31 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku
dotyczącego powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 

            Na podstawie art. 9a ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy    w rodzinie (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 1390) oraz na podstawie ust. 2 lit. b załącznika do Uchwały     NR VIII/40/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 maja 2011 w sprawie: szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnowie Opolskim, Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje:

 

§ 1

W § 1 Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów Opolski Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku i dodaje się punkty 15 i 16 następującego brzmienia:

  1. Mirosław Marciniak – Komisariat Policji w Ozimku
  2. Sławomir Głowacki – Komisariat Policji w Ozimku

 

§ 2

Pozostałe punkty wskazane w § 1 Zarządzenia Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku pozostają bez zmian.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.144.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku dotyczącego powołania członków Zespołu Integracyjnego.pdf