Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu styczniu 2020 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu styczniu 2020 r.

 

21.01.2020 r. (wtorek) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej   i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok;
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski;
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków
  i sposobu ich przyznawania;
 6. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim;
 7. Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski;
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;
 9. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

2. Omówienie działalności Komisji za 2019 rok.

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

22.01.2020 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa Tematem posiedzenia będzie:

1. Dyskusja z Przedstawicielem firmy Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A na temat zalewania terenów pokopalnianych na terenie Gminy Tarnów Opolski.

2. Analiza projektów uchwał - jak wyżej.

3. Omówienie działalności Komisji za 2019 rok.

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

22.01.2020 r. (środa) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej.

2. Omówienie działalności Komisji za 2019 rok.

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy

     /-/ dr Rudolf Urban

 

Otrzymują:

Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi, pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2020
  przez: Rudolf Urban
 • opublikowano:
  17-01-2020 12:26
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  17-01-2020 12:33
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Przewodniczący Rady Gminy
  odwiedzin: 81
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: