Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

                                                         Uchwała Nr   XV/     /2020                                              Projekt

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 Zmienia się uchwałę   Nr XIV/107/2019   Rady    Gminy   Tarnów   Opolski   z   dnia 20 grudnia  2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.

1. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023  stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2020
  przez: Aneta Knapik
 • opublikowano:
  20-01-2020 09:54
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  20-01-2020 15:17
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 115
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: