Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.145.2020 z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnów Opolski

Zarządzenie OR 0050. 145. 2020
Wójta Gminy w Tarnowie Opolskim

z dnia 03 stycznia 2020 r.

 

w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

Na podstawie art. 9a i 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Na terenie Gminy Tarnów Opolski wprowadzam do stosowania Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Głównymi celami Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest:

1) Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1).

2) Zapewnienie prywatności osób, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego.

3) Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

4) Bezzwłoczne zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa, w tym naruszenia zasad ochrony danych, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących.

§ 3

Inspektora Ochrony Danych Osobowych zobowiązuję do nadzoru nad realizacją niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.145.2020 z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnów Opolski..pdf